• Inbreng in natura en quasi-inbreng

Inbreng in natura en quasi-inbreng

Een doorsnee ondernemer wordt doorgaans minstens een maal in zijn beroepsleven geconfronteerd met vragen die betrekking hebben op hetzelfde thema: de overdracht van activa (en eventueel ook van schulden) aan een vennootschap, waarbij hij in ruil aandelen van deze vennootschap ontvangt. Men spreekt in dit geval van een inbreng in natura.

Wanneer een vennootschap binnen twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wil aankopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder tegen een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal, dan spreekt men van een quasi-inbreng.