• Beroepsinstituten

Beroepsinstituten

Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

Accountant of belastingconsulent word je niet zomaar. Wie dit ambieert, moet een bij wet opgelegde procedure doorlopen. Die is erop gericht het bedrijfsleven alleen echte deskundigen te bieden.

Accountants en belastingconsulenten moeten over knowhow beschikken, evenals over multidisciplinaire competenties en ethiek, en zij oefenen hun beroep in een zeer strikt kader uit, onder toezicht van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

 

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

De opdracht van het BIBF is vastgelegd bij art. 44. van de genoemde wet van 22 april 1999, nl.:

  • Toezien op de opleiding
  • Verzekeren van een permanente organisatie van een korps van specialisten
  • Deze personen moeten bekwaam zijn boekhoud- en fiscale werkzaamheden uit te voeren
  • Zij moeten dat doen met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid
  • Het BIBF ziet er tevens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.