• Actua

Actua

In de rubriek 'Actua' kunt u wijzigingen in de reglementering van het vennootschapsrecht volgen.

Wanneer deze artikels hun actualiteitswaarde verliezen, kunt u ze vaak nog steeds raadplegen in de rubriek 'Andere'.