• CBN-adviezen

CBN-adviezen

De adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen beperkt zich tot het boekhoudrecht en het gemeen jaarrekeningenrecht dat geldt voor ondernemingen en vennootschappen enerzijds, en voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingenanderzijds. De door de CBN goedgekeurde en gepubliceerde adviezen hebben geen bindende kracht.

Onderstaand vindt u verschillende links om CBN-adviezen op te zoeken, hetzij chronologisch, hetzij op trefwoord. U kunt ook het CBN-nieuws opvolgen.