• Onthaal- en receptiekosten
Kerncijfers:

Onthaal- en receptiekosten

16 januari 2023

Algemene regel

 

Inkomstenbelasting 

Aftrekbaar als beroepskost  

Aftrek btw    
Algemene regel          50%          0%

 

Uitzonderingen

 

Inkomstenbelasting 

Aftrekbaar als beroepskost

Aftrek btw   *

Promotie events, productlanceringen,              

opendeurdagen, demonstraties met publicitair karakter  

Principe: algemene regel

Kosten m.b.t. lokalen, afschrijven, personeel, meubliair, ...:

100% en  100% aftrek voor de kosten van goederen en promotieartikelen       

Kosten die enkel algemeen gunstige sfeer creëren: 0%

Kosten (incl. spijzenen dranken) die de directe verkoop bevorderen en kosten van evenement voor bestaande of potentiële klanten om bepaalde producten of diensten te promoten: 100%  aftrekbaar       

 * Het vermelde afrekbaarheidspercentage gaat uit van de hoedanigheid van volledige belastingplichtige.