• Aftrekbaarheid geldboetes, verbeurdverklaringen, straffen
Kerncijfers:

Aftrekbaarheid geldboeten, verbeurdverklaringen, straffen

31 januari 2022

Algemene regel

Niet aftrekbaar als beroepskost.

Vanaf aanslagjaar 2021 zijn administratieve geldboeten die worden opgelegd door overheden niet langer aftrekbaar

 

Uitzondering

Type boete

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaar als beroepskost

Boetes in het verkeer die opgenomen zijn als voordeel alle aard op loonfiche van genieter

100%

Parkeerretributie (dagtarief)

Algemene autokost (aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot)