• 754 Voordelige wisselresultaten
Journaalposten:

754 Voordelige wisselresultaten

14 mei 2018

Als gevolg van het wisselkoersverloop tussen de dag waarop de vordering of de schuld in deviezen, in de boekhouding wordt opgenomen en de dag waarop de vordering of de schuld wordt betaald, ontstaat er een wisselresultaat.

Gegevens :

Een handelsschuld van 10.000 USD wordt ingeboekt (aankoopdagboek) tegen 10.000 EUR (1 USD = 1 EUR).
Bij betaling rekent de bank een wisselkoers van 1 USD = 0,9 EUR en trekt 10.000 USD x 0,9 EUR = 9.000 EUR van uw rekening (bankkosten buiten beschouwing gelaten).

Journaalposten

Journaalpost bij het inboeken van de aankoop :

D

60...

Aankopen

10.000

 

C

440

Leveranciers

 

10.000

Journaalpost bij betaling van de leverancier :
 

D

440

Leveranciers

10.000

 

C

55

Kredietinstellingen

 

9.000

C

754

Voordelige wisselresultaten

 

1.000