• 72 Geproduceerde vaste activa
Journaalposten:

72 Geproduceerde vaste activa

14 mei 2018

Er is B.T.W. verschuldigd op het "eigen werk in onroerende staat" dat door een B.T.W.-belastingplichtige voor de doeleinden van zijn economische activiteit wordt uitgevoerd.
Voor de doeleinden van zijn economische activiteit betekent voor de (eigen) behoeften van de onderneming.
Er is B.T.W. verschuldigd, zelfs al heeft de economische activiteit van de B.T.W.- belastingplichtige niets te maken met werk in onroerende staat.
Het werk in onroerende staat betreft normaal een "bedrijfsmiddel", een investering, waarvan de B.T.W. aftrekbaar is.
De regeling van enerzijds verschuldigde B.T.W. en anderzijds aftrekbare B.T.W. is echter nodig voor eventuele latere herzieningen van de B.T.W. op bedrijfsmiddelen.
De B.T.W. moet voldaan worden over de normale waarde van het werk in onroerende staat, dat is de prijs die hier te lande, op het tijdstip waarop de B.T.W. opeisbaar wordt, in dezelfde handelsfase voor die prestatie kan worden verkregen tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen. Gezien de moeilijkheden bij de toepassing van het criterium van de "normale waarde" wordt de B.T.W. in de praktijk berekend op de kostprijs van het werk.

Gegevens :

Garage voor vrachtwagens gebouwd door de zaakvoerder met de hulp van zijn personeelsleden.
Materialen 10.000 EUR
Lonen en loonlasten 15.000 EUR
Totale kostprijs uitgevoerde werken 10.000 EUR + 15.000 EUR = 25.000 EUR
Er wordt een interne factuur opgesteld.

Journaalposten

Journaalpost 1 (verkoopdagboek) bij het activeren van de uitgevoerde werken :

D

400

Handelsdebiteuren

30.250

 

C

72

Geproduceerde vaste activa

 

25.000

C

451

Verschuldigde btw

 

5.250

Journaalpost 2 (aankoopdagboek) bij het activeren van de uitgevoerde werken :

D

221

Gebouwen

25.000

 

D

411

Terug te vorderen btw

5.250

 

C

440

Leveranciers

 

30.250

Journaalpost 3 (diversen dagboek) bij het activeren van de uitgevoerde werken :

D

440

Leveranciers

30.250

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

30.250