• 708 Toegestane commerciële kortingen
Journaalposten:

708 Toegestane commerciële kortingen

14 mei 2018

Indien toegestane kortingen een commercieel karakter hebben, moeten ze in mindering van de bedrijfsopbrengsten worden gebracht. Wanneer de commerciële kortingen van de verkopen worden afgetrokken of op de verkooprekening zelf worden gedebiteerd, dan wordt de omzet "netto" geboekt. Wanneer de commerciële kortingen op een afzonderlijke verkooprekening worden gedebiteerd, dan wordt de omzet "bruto" geboekt. Deze laatste werkwijze bevorderd de controlemogelijkheden en een juistere beoordeling van de verhouding tussen kortingen en omzet en van de brutomarge. Men gebruikt dan de rekening 708 Toegestane kortingen.
Hebben de toegestane kortingen daarentegen een financieel karakter, dan moeten ze als financiële resultaten worden behandeld. Voor deze boeking zie 656 Toegestane korting voor contante betaling.

Gegevens :

Verkoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 2.500 EUR.
Toegestane commerciële korting : 10 % of 250 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 250 EUR = 2.250 EUR.
Btw 21 % op 2.250 EUR = 472,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.250 EUR + 472,50 EUR = 2.722,50 EUR.

Journaalpost voor het boeken van de uitgaande factuur :

D

400

Handelsdebiteuren

2.722,50

 

D

708

Toegestane kortingen

250

 

C

700

Verkopen (bruto)

 

2.500

C

451

Verschuldigde btw

 

472,50