• 69 Resultaatverwerking
Journaalposten:

69 Resultaatverwerking

14 mei 2018

Gegevens :

De winst van het boekjaar bedraagt 50.100 EUR
Het overgedragen verlies van vorig boekjaar bedraagt 7.550 EUR
Het te bestemmen winstsaldo bedraagt dus 50.100 EUR – 7.550 EUR = 42.550 EUR
De resultaatverwerking is als volgt :
Toevoeging aan de wettelijke reserve 7.500 EUR
Toevoeging aan de overige reserves 12.500 EUR
Over te dragen winst 6.050 EUR
Vergoeding van het kapitaal (dividenden) 6.500 EUR
Bestuurders of zaakvoerders (tantièmes) 10.000 EUR
Totaal : 7.500 EUR + 12.500 EUR + 6.050 EUR + 6.500 EUR + 10.000 EUR = 42.550 EUR

Journaalpost :

D

690

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

7.550

 

C

14

Overgedragen verlies

 

7.550

en

D

6920

Toevoeging aan de wettelijke reserve

7.500

 

D

6921

Toevoeging aan de overige reserves

12.500

 

D

693

Over te dragen winst

6.050

 

D

694

Vergoeding van het kapitaal (dividenden)

6.500

 

D

695

Bestuurders of zaakvoerders (tantièmes)

10.000

 

C

130

Wettelijke reserve

 

7.500

C

133

Beschikbare reserves

 

12.500

C

14

Overgedragen winst

 

6.050

C

471

Dividenden over het boekjaar

 

6.500

C

472

Tantièmes over het boekjaar

 

10.000