• 6700 - 750/751 Roerende voorheffing (1)
Journaalposten:

6700 - 750/751 Roerende voorheffing (1)

14 mei 2018

Gegevens :

Er worden intresten geïnd van bruto 5.000 EUR, waarop 1.500 EUR roerende voorheffing (30%) wordt ingehouden.
Netto wordt 3.500 EUR ontvangen op de bankrekening.

Journaalpost bij inning van de intresten :

D

55

Kredietinstellingen

3.500

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

1.500

 

C

751

Opbrengsten uit vlottende activa

 

5.000