• 6700 - 750/751 Roerende voorheffing (1)
Journaalposten:

6700 - 750/751 Roerende voorheffing (1)

14 mei 2018

Gegevens :

Er wordt een interestcoupon geïnd van bruto 5.000 EUR, waarop 750 EUR roerende voorheffing wordt ingehouden.
Netto wordt 4.250 EUR ontvangen op de bankrekening.

Journaalpost bij inning van de coupon :

D

55

Kredietinstellingen

4.250

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

750

 

C

751

Opbrengsten uit vlottende activa

 

5.000