• 664 Andere uitzonderlijke kosten : Herziening van de BTW aftrek
Journaalposten:

664 Andere uitzonderlijke kosten : Herziening van de BTW aftrek

14 mei 2018

Een btw-plichtige die een bedrijfsgebouw verkoopt of verhuurt, moet de btw die in aftrek werd gebracht bij de oprichting of bij de omvormings- of verbeteringswerken van het gebouw gedeeltelijk terugstorten.
De btw die in aftrek werd gebracht bij de oprichting of de aankoop van een gebouw is onderworpen aan de 15-jarige herziening indien de investering gebeurde na 1 januari 1996.
De btw die in aftrek werd gebracht op omvormings- of verbeteringswerken is onderworpen aan de 5-jarige herziening.
Het herzieningstijdvak begint te lopen op 1 januari van het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan. De herziening moet in éénmaal gebeuren voor het jaar van de verkoop of de verhuur, en de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak. De herziening gebeurt in kader IV, vak C, c) van de btw-aangifte.

Gegevens :

Bedrijfsgebouw (grond buiten beschouwing gelaten) opgericht in de jaren 200X en 200X+1, waarin verbeteringswerken werden uitgevoerd in juli 200X+3.
Facturen oprichting 200X : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.250 EUR
Facturen oprichting 200X+1 : 125.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 21.250 EUR
Facturen verbetering 200X+3 : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.875 EUR
Totale aanschaffingswaarde gebouw = 175.000 EUR
Waarop afgeschreven - 26.250 EUR
Boekwaarde : 175.000 EUR - 26.250 EUR = 148.750 EUR
Wordt verkocht op 1 juni 200X+4 voor 250.000 EUR
De terug te storten btw wordt als volgt berekend :
Voor 200X : in aftrek gebrachte btw 4.250 EUR x 11/15 = 3.116,67 EUR
Voor 200X+1 : in aftrek gebrachte btw 21.250 EUR x 12/15 = 17.000 EUR
Voor 200X+3 : in aftrek gebrachte btw 4.875 EUR x 4/5 = 3.900 EUR
Totaal terug te storten btw = 3.116,67 EUR + 17.000 EUR + 3.900 EUR = 24.016,67 EUR

Journaalpost :

D

416

Diverse vorderingen

250.000

 

D

221..9

Afschrijvingen op gebouwen

26.250

 

D

664

Andere uitzonderlijke kosten

24.016,67

 

C

221

Gebouwen

 

175.000

C

763

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

 

101.250

C

451

Verschuldigde btw

 

24.016,67