• 640 - 450 - 452 Onroerende voorheffing
Journaalposten:

640 - 450 - 452 Onroerende voorheffing

03 mei 2018

Vanaf aanslagjaar 1994 is de onroerende voorheffing verschuldigd door vennootschappen, niet meer verrekenbaar met de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting.
De onroerende voorheffing is bij vennootschappen wel volledig aftrekbaar als bedrijfsuitgave.

Gegevens :

In 200X werd een aanslagbiljet in de onroerende voorheffing ontvangen voor 3.000 EUR.
Per einde boekjaar wordt een te ontvangen supplement aan onroerende voorheffing 200X geraamd op 2.000 EUR. Het aanslagbiljet met dit supplement wordt in 200X+1 ontvangen en bedraagt 2.075 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij ontvangst van het aanslagbiljet in 200X :

D

6401

Onroerende voorheffing

3.000

 

C

4525

Te betalen belastingen en taksen

 

3.000

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

6401

Onroerende voorheffing

2.000

 

C

4505

Geraamd bedrag der belastingschulden

 

2.000

Journaalpost bij ontvangst aanslagbiljet in 200X+1 :

D

450

Geraamd bedrag der belastingschulden

2.000

 

D

6401

Onroerende voorheffing

75

 

C

4525

Te betalen belastingen en taksen

 

2.075