• 64 Bedrijfsbelastingen : Herziening van de BTW aftrek
Journaalposten:

64 Bedrijfsbelastingen : Herziening van de BTW aftrek

14 mei 2018

De aanschaffingswaarde van een actief bevat ook het niet-aftrekbaar gedeelte van de btw (art. 36 KB/W.Venn.). Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen werd de vraag gesteld of de aanschaffingswaarde gewijzigd moet worden bij een herziening van de btw geheven op bedrijfsmiddelen waarvan de btw eerder in aftrek werd gebracht door de belastingplichtige.

Een herziening van de btw op een bedrijfsmiddel zal geen aanleiding geven tot de wijziging van de aanschaffingswaarde. Deze herziening zal immers onmiddellijk in het resultaat worden opgenomen. Afhankelijk van een negatieve of positieve herziening zal dit moeten geboekt worden op respectievelijk de rekening 64 Bedrijfsbelastingen of op een rekening 743 tot 749 Diverse bedrijfsopbrengsten.

Gegevens :

Bedrijfsgebouw (grond buiten beschouwing gelaten) opgericht in de jaren 200X en 200X+1, waarin verbeteringswerken werden uitgevoerd in juli 200X+3.
Facturen oprichting 200X : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.250 EUR
Facturen oprichting 200X+1 : 125.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 21.250 EUR
Facturen verbetering 200X+3 : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.875 EUR
Totale aanschaffingswaarde gebouw = 175.000 EUR
Waarop afgeschreven - 26.250 EUR
Boekwaarde : 175.000 EUR - 26.250 EUR = 148.750 EUR
Wordt verkocht op 1 juni 200X+4 voor 250.000 EUR
De terug te storten btw wordt als volgt berekend :
Voor 200X : in aftrek gebrachte btw 4.250 EUR x 11/15 = 3.116,67 EUR
Voor 200X+1 : in aftrek gebrachte btw 21.250 EUR x 12/15 = 17.000 EUR
Voor 200X+3 : in aftrek gebrachte btw 4.875 EUR x 4/5 = 3.900 EUR
Totaal terug te storten btw = 3.116,67 EUR + 17.000 EUR + 3.900 EUR = 24.016,67 EUR

Journaalpost :

D

416

Diverse vorderingen

250.000

 

D

221..9

Afschrijvingen op gebouwen

26.250

 

D

64

Herziening niet-aftrekbare btw

24.016,67

 

C

221

Gebouwen

 

175.000

C

763

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

 

101.250

C

451

Verschuldigde btw

 

24.016,67