• 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (1)
Journaalposten:

46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (1)

16 april 2018

Deze rekening ontstaat wanneer een klant van een onderneming, op een door de onderneming te verrichten prestatie, een voorschot of een vooruitbetaling moet betalen. In dit geval heeft de onderneming een schuld tegenover de klant, tot datum van de effectieve levering.

Gegevens :

In 200X wordt een voorschot op prestaties gefactureerd aan klant X van 2.500 EUR.
Per einde boekjaar zijn deze prestaties nog niet uitgevoerd.
Journaalpost bij facturatie in 200X van het gevraagde voorschot :

Journaalposten

Journaalpost bij de facturatie van het gevraagde voorschot :

D

400

Handelsdebiteuren

3.025

 

C

700

Omzet

 

2.500

C

451

Te betalen btw

 

525

Journaalpost bij ontvangst van het gevraagde voorschot :

D

55

Kredietinstellingen

3.025

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

3.025

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

700

Omzet

2.500

 

C

46

Ontvangen vooruitbetalingen

 

2.500

Journaalpost begin 200X+1 :

D

46

Ontvangen vooruitbetalingen

2.500

 

C

700

Omzet

 

2.500