• 440 Te ontvangen facturen
Journaalposten:

440 Te ontvangen facturen

27 april 2018

Bij het einde van het boekjaar worden hierop de nog te ontvangen facturen voor aankopen van goederen en diensten, waarvan de levering reeds heeft plaatsgehad of de dienst reeds werd gepresteerd, geboekt.
Bij ontvangst van de factuur in het volgend boekjaar, worden deze aankopen of diensten niet geboekt op een 6-rekening, maar op het debet van de rekening 440 Te ontvangen facturen.

Gegevens

Op balansdatum heeft men nog volgende te ontvangen facturen van leveranciers, voor aankopen van goederen en diensten tijdens het afgesloten boekjaar :
- aankopen van grondstoffen voor 3.750 EUR
- onderhoud- en herstellingskosten voor 1.250 EUR

Journaalposten

Journaalpost bij het afsluiten van het boekjaar :

D

600

Aankopen van grondstoffen

3.750

 

D

611

Onderhoud- en herstellingen

1.250

 

C

444

Te ontvangen facturen

 

5.000

Journaalpost bij ontvangst facturen tijdens het volgend boekjaar :

D

444

Te ontvangen facturen

3.750

 

D

411

Terug te vorderen btw

787,50

 

C

440

Leveranciers

 

4.537,50

en

       

D

444

Te ontvangen facturen

1.250

 

D

411

Terug te vorderen btw

262,50

 

C

440

Leveranciers

 

1.512,50