• 401 - 653 Te innen wissels verdisconteren (clientendisconto)
Journaalposten:

401 - 653 Te innen wissels verdisconteren (clientendisconto)

23 april 2018

Gegevens :

Een wisselbrief wordt overgedragen aan de bank tegen onmiddellijke betaling van het bedrag verminderd met de discontokosten.

  • Bedrag van de te innen wissel = 15.625 EUR
  • Discontokosten = 150 EUR
  • Netto op onze bankrekening : 15.625 EUR - 150 EUR = 15.475 EUR

Journaalpost bij verdiscontering :

D

55

Kredietinstellingen

15.475

 

D

653

Discontokosten op vorderingen

150

 

C

434

Kredietinstellingen - Clientendiscontokrediet

 

15.625

 

Journaalpost bij gunstige afloop op de vervaldag van de wisselbrief :

D

434

Kredietinstellingen - Clientendiscontokrediet

15.625

 

C

401

Te innen wissels

 

15.625