• 400 - 407 - 409 - 634 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (3)
Journaalposten:

400 - 407 - 409 - 634 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (3)

20 april 2018

De debiteur waarvoor een waardevermindering werd geboekt, betaalt uiteindelijk toch zijn vordering.

Gegevens

Dubieuze debiteur X staat open voor 3.025 EUR
Er werd een waardevermindering geboekt van 2.500 EUR
Uiteindelijk betaalt de debiteur toch zijn vordering.

Journaalposten

D

55

Kredietinstellingen

3.025

 

C

407

Dubieuze debiteuren

 

3.025

en

D

409

Geboekte waardeverminderingen (-)

2.500

 

C

6341

Terugneming waardeverminderingen op handelsvorderingen

 

2.500