• 400 - 407 - 409 - 634 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (1)
Journaalposten:

400 - 407 - 409 - 634 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (1)

13 april 2018

Gegevens

Klant X staat open voor 3.025 EUR
Waarvan BTW op verkopen 525 EUR
Waarvan verkopen handelsgoederen : 3.025 EUR - 525 EUR = 2.500 EUR
De inning op vervaldag wordt twijfelachtig.
Het verlies wordt geraamd op 50 %.

Journaalpost

D

407

Dubieuze debiteuren

3.025

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

3.025

en

D

6340

Toevoeging waardeverminderingen op handelsvorderingen

1.250

 

C

409

Geboekte waardeverminderingen (-)

 

1.250