• 2..9 - 7601 Wijziging van de belastbare grondslag : afschrijvingsexcedenten (1)
Journaalposten:

2..9 - 7601 Wijziging van de belastbare grondslag : afschrijvingsexcedenten (1)

18 mei 2018

Als gevolg van een belastingcontrole in 200X wordt een afschrijvingsexcedent weerhouden. Wij beslissen om de boekhouding op de fiscaliteit af te stemmen, m.a.w. de geboekte afschrijvingen aan te passen aan de fiscale afschrijvingen.

Gegevens :

  • Materieel aangekocht in 200X-2 voor 15.000 EUR
  • Waarop jaarlijks werd afgeschreven 15.000 EUR x 1/3 = 5.000 EUR
  • Fiscaal aanvaarde jaarlijkse afschrijvingen 15.000 EUR x 20 % = 3.000 EUR
  • Jaarlijks afschrijvingsexcedent 5.000 EUR - 3.000 EUR = 2.000 EUR
  • Er werd reeds twee jaren (in 200X-2 en 200X-1) 'teveel' afgeschreven, dus het afschrijvingsexcedent bij het begin van dit boekjaar 200X bedraagt : 2 x 2.000 EUR = 4.000 EUR

Journaalpost :

D

23...9

Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting

4.000

 

C

7601

Terugneming van afschrijvingenop materiële vaste activa

 

4.000


Let op! In de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het boekjaar 200X dient u 4.000 EUR te vermelden in de begintoestand van de reserves, rubriek afschrijvingsexcedenten, en 0 EUR in de eindtoestand. De hier beschreven boeking heeft dan geen invloed op de belastbare basis van het boekjaar 200X.