• 2.. - 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
Journaalposten:

2.. - 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa

18 mei 2018

Verkoop met verlies van investeringsgoederen.

Gegevens :

  • Machine aangekocht voor 7.500 EUR
  • Waarop reeds afgeschreven -6.000 EUR
  • Boekwaarde : 7.500 EUR - 6.000 EUR = 1.500 EUR
  • Wordt verkocht voor 500 EUR + 105 EUR btw = 605 EUR

Journaalpost :

D

400

Handelsdebiteuren

605

 

D

23..9

Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting

6.000

 

D

663

Minderwaarden op de realisatie van vaste activa

1.000

 

C

23

Installaties, machines en uitrusting

 

7.500

C

451

Verschuldigde btw

 

105