• 15 - 1680 - 753 -780 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
Journaalposten:

15 - 1680 - 753 -780 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

19 april 2018

Kapitaalsubsidies worden door de overheid verkregen met het oog op investeringen in vaste activa. Als de kapitaalsubsidies onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting, wordt onder de post ‘Uitgestelde belastingen’ de toekomstige belastingen uitgedrukt die uit de verkregen subsidies voortvloeien. Dit zal slechts sporadisch voorkomen, gezien sedert de wet van 23/12/2005 kapitaalsubsidies toegekend na 01/01/2006 in principe vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

De subsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post “Andere financiële opbrengsten” volgens hetzelfde ritme als de afschrijving van de vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken activa.

De subsidies die niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa worden bij de verkrijging geboekt onder de post “Andere bedrijfsopbrengsten” of onder de post “Andere financiële opbrengsten”.

Het CBN behandelt deze kapitaalsubsidies in haar Adviezen 2011/13, 2009/3 en 148/6.

Gegevens :

  • De overheid kent 125.000 EUR subsidies toe voor een investering in machines.
  • De machines worden afgeschreven over 5 jaar (20 % lineair).
  • Jaarlijks wordt 20 % van de ontvangen subsidie afgeboekt ten gunste van de rekening "753 Kapitaalsubsidies".

Journaalposten

Journaalpost bij de toekenning van de kapitaalsubsidies :

D

414

Te ontvangen kapitaalsubsidies

125.000

 

C

150

Kapitaalsubsidies

 

125.000

Journaalpost bij ontvangst van de kapitaalsubsidies :

D

55

Kredietinstellingen

125.000

 

C

414

Te ontvangen kapitaalsubsidies

 

125.000

Journaalpost bij de jaarlijkse in-resultaatname van de subsidies en de jaarlijkse onttrekking aan de uitgestelde belasting :

D

15

In resultaat genomen kapitaalsubsidies (-)

25.000

 

C

753

Kapitaalsubsidies

 

25.000

Journaalpost na het actief volledig is afgeschreven :

D

15

Kapitaalsubsidies

125.000

 

C

15001

In resultaat genomen kapitaalsubsidies

 

125.000