• 15 - 1680 - 753 -780 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
Journaalposten:

15 - 1680 - 753 -780 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

19 april 2018

Kapitaalsubsidies worden door de overheid toegekend voor de mede-financiering van investeringen in vaste activa. Deze subsidies dienen geleidelijk afgeboekt ten gunste van de rekening "753 Kapitaal- en interestsubsidies" (Andere financiële opbrengsten) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen. Een gedeelte van de subsidies wordt als "uitgestelde belastingen" geboekt.  Deze "uitgestelde belastingen" worden jaarlijks afgeboekt ten gunste van de rekening "780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen" ook volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa.

Het gebruik van subrekeningen is aangewezen :

 • 150 Kapitaalsubsidies, Ontvangen bedragen
 • 159 Kapitaalsubsidies, Naar resultaten overgeboekte bedragen
 • 7530 Kapitaalsubsidies
 • 7531 Interestsubsidies
 • 16800 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
 • 16801 Teruggenomen uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

Gegevens :

 • De overheid kent 50.000 EUR subsidies toe voor een investering in machines.
 • De machines worden afgeschreven over 5 jaar (20 % lineair).
 • Jaarlijks wordt 20 % van de ontvangen subsidie afgeboekt ten gunste van de rekening "7530 Kapitaalsubsidies".
 • Tijdens het vierde jaar wordt de machine verkocht.
 • Bij verkoop bedraagt het saldo van de niet in resultaat genomen kapitaalsubsidies 12.200 EUR en het saldo van de niet in resultaat genomen uitgestelde belastingen bedraagt 7.800 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij de toekenning van de kapitaalsubsidies :

D

41670

Te ontvangen kapitaalsubsidies

50.000

 

C

150

Kapitaalsubsidies, Ontvangen bedragen

 

30.500

C

16800

Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

 

19.500

Journaalpost bij ontvangst van de kapitaalsubsidies :

D

55

Kredietinstellingen

50.000

 

C

41670

Te ontvangen kapitaalsubsidies

 

50.000

Journaalpost bij de jaarlijkse in-resultaatname van de subsidies en de jaarlijkse onttrekking aan de uitgestelde belasting :

D

159

Kapitaalsubsidies, Naar resultaten overgeboekte bedragen

6.100

 

C

7530

Kapitaalsubsidies

 

6.100

en

       

D

16801

Teruggenomen uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

3.900

 

C

780

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

 

3.900

Journaalpost bij verkoop van de machine :

D

159

Kapitaalsubsidies, Naar resultaten overgeboekte bedragen

12.200

 

C

7530

Kapitaalsubsidies

 

12.200

en

       

D

150

Kapitaalsubsidies

30.500

 

C

159

Kapitaalsubsidies, Naar resultaten overgeboekte bedragen

 

30.500

en

       

D

16801

Teruggenomen uitgestelde belastingen op kapitaalsusidies

7.800

 

C

780

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

 

7.800

en

       

D

16800

Uitgestelde belastingen op kapitaalsusidies

19.500

 

C

16801

Teruggenomen uitgestelde belastingen op kapitaalsusidies

 

19.500