• Disclaimer

Disclamer

BDO België heeft speciaal voor de ondernemer de KMO-Cockpit website ontwikkeld.

Deze website verschaft u praktische informatie over actuele fiscale en juridische onderwerpen of vertelt u waar u deze informatie kan vinden.

De informatie die op of via onze website beschikbaar is, is van algemene aard voor algemeen gebruik. Het is geen professioneel of persoonlijk advies en kan derhalve niet als zodanig worden beschouwd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij bij het opstellen van de inhoud de nodige zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij niet uitsluiten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze website. Beslissingen op basis van de informatie op deze website vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoeker. Onze website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites of media die door derden worden aangeboden. BDO houdt geen toezicht op dergelijke andere websites of media en heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites. Een link of verwijzing naar een andere website of andere media impliceert geen enkele verbinding, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun inhoud.