• Krachtlijnen nieuw vennootschapsrecht zijn bekend gemaakt
Artikels:

Krachtlijnen nieuw vennootschapsrecht zijn bekend gemaakt

25 juli 2017

Op 20 juli 2017 werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Wij geven graag de belangrijkste krachtlijnen mee, die duidelijk een modernisering van het Belgische vennootschapsrecht beogen.