• Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone
Artikels:

Nieuwe waardering van bepaalde voordelen alle aard zoals de laptop, tablet, GSM en smartphone

24 november 2017

Wanneer u als werkgever aan uw werknemer een laptop, tablet, gsm of smartphone ter beschikking stelt die deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, worden op de waarde van dit voordeel sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 

Recent is een Koninklijk Besluit gepubliceerd die de fiscale waardering van deze voordelen vanaf 1 januari 2018 aanpast. Dit houdt in de meeste gevallen een verlaging in van de waardering, maar zal steeds geval per geval bekeken moeten worden.


Voorlopig geldt deze aanpassing enkel voor de fiscale waardering.  We menen ervan te mogen uitgaan dat de RSZ de nieuwe waardering zal volgen, maar absolute zekerheid hebben we hierover nog niet.

De waardering werd aangepast omwille van de verlaging van de kostprijs van deze toestellen. Ook werden duidelijke regels vastgelegd voor o.a. tablets en gsm's, wat voordien niet het geval was op fiscaal vlak. De nieuwe regeling beoogt dus een modernisering die meer afgestemd is op het reëel genoten voordeel.

Read more