• Waals Gewest: Tarieven successierechten - gezinswoning
Kerncijfers:

Tarieven successierechten - gezinswoning

01 januari 2020

Het tarief bedraagt 0 % voor het netto-aandeel van de rechtverkrijgende echtgenoot of samenwonende in de woning die de erflater en zijn echtgenoot of samenwonende tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden

Bron: art. 55 quinquies W.W.Succ.

Terug naar overzicht 'Fiscale kerncijfers Waals gewest'