• Tarieven successierechten - algemeen - Art. 48 W.W.Succ.
Kerncijfers:

Tarieven successierechten - algemeen - Art. 48 W.W.Succ.

01 januari 2020

Art. 48 W.W.Succ.

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden over het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte;

onder b : het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, de vrijstellingen bepaald in artikel 54 buiten beschouwing gelaten.
 

TABEL I
Gedeelte van het netto-aandeel
Rechte lijn
tussen echtgenoten
tussen wettelijke samenwonenden
Van
tot inbegrepen
a
b
EUR
EUR
p.c.
EUR
0.01
12.500,00
3
 
 
12.500,01
25.000,00
4
375,00
25.000,01
50.000,00
5
875,00
50.000,01
100.000,00
7
2125,00
100.000,01
150.000,00
10
5625,00
150.000,01
200.000,00
14
10.625,00
200.000,01
250.000,00
18
17.625,00
250.000,01
500.000,00
24
26.625,00
Boven 500.000,00
 
 
30
86.625,00
TABEL II
Gedeelte van het netto-aandeel
Tussen broeders en zusters
Tussen ooms of tantes en neven en nichten
Tussen alle andere personen
van
tot inbegrepen
a
b
a
b
a
b
EUR
EUR
p.c.
EUR
p.c.
EUR
%
EUR
0,01
12.500,00
20
 
 
25
 
 
30
 
 
12.500,01
25.000,00
25
2.500,00
30
3.125,00
35
3.750,00
25.000,01
75.000,00
35
5.625,00
40
6.875,00
60
8.125,00
75.000,01
175.000,00
50
23.125,00
55
26.875,00
80
38.125,00
Boven de 175.000,00
 
65
73.125,00
70
81.875,00
80*
118.125,00*

 

[...]

* Het Arbitragehof heeft in een arrest van 22 juni 2005 (nr. 107/2005, B.S., 4 juli 2005) het art. 1 van het decreet vernietigt in zoverre het heffingspercentage hoger dan 80 % vaststelt op de schijf hoger dan 175.000 EUR, want het is niet verenigbaar met de art. 10, 11 en 172 van de Grondwet. Zolang de Waalse decreetgever het betreffende tarief niet wijzigt in de schijf boven de 175.000 EUR, moet er in die schijf 80 % worden geheven.

 

Terug naar overzicht 'Fiscale kerncijfers Waals gewest'