• Vlaams Gewest: Tarief schenkbelasting - roerend goed/onroerend goed aan vzw/stichting
Kerncijfers:

Tarief schenkbelasting - roerend goed/onroerend goed aan vzw/stichting

01 januari 2020

 

(Internationale) VZW,'s (landsbonden van) ziekenfondsen,  beroepsverenigingen,
private stichtingen, stichtingen van openbaar nut
Schenkbelasting
Regel
5,5%/0%*
Uitzondering: schenkingen, incl inbreng om niet, als schenker een gelijkaardig rechtspersoons is
100 EUR

Vanaf 1 juli 2021 is het tarief voor schenkingen aan o.a. vzw's en stichtingen (m.u.v. private stichtingen en beroepsverenigingen) 0%

Bron: Art. 2.8.4.1.1§3 VCF

Terug naar overzicht 'Fiscale kerncijfers Vlaams Gewest'