• Vlaams Gewest: Tarief erfbelasting - gezinswoning
Kerncijfers:

Vlaams Gewest: Tarief erfbelasting - gezinswoning

01 januari 2020

Het tarief bedraagt 0 % voor het netto-aandeel van de rechtverkrijgende partner in de woning die de erflater en zijn partner tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden.

Bron: Art. 2.7.4.1.1, §2, derde lid VCF