• Tarief erfbelasting - vrijstelling eerste 50.000 EUR partners
Kerncijfers:

Tarief erfbelasting - vrijstelling eerste 50.000 EUR partners

01 januari 2020

Artikel 2.7.6.0.6 VCF

§ 1 Voor de toepassing van het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 1, in rechte nederdalende lijn, en voor zover de andere ouder van het betrokken kind reeds vooroverleden is, wordt de eerste schijf van 75.000 euro in de nettoverkrijging van het rechtverkrijgende kind onder de 21 jaar van de roerende goederen vrijgesteld van het successierecht.

In afwijking van artikel 2.7.4.1.1, § 2, tweede lid, en voor zover de andere ouder van het betrokken kind reeds vooroverleden is, wordt het tarief van de erfbelasting voor de onroerende goederen in rechte lijn niet toegepast op de nettoverkrijging van het rechtverkrijgende kind onder de 21 jaar in de woning die op het ogenblik van het overlijden van de langstlevende ouder de woning was waar de erflater gedomicilieerd was op het moment van overlijden.

§ 2 Voor de toepassing van het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 1, tussen partners wordt de eerste schijf van 50.000 euro in de nettoverkrijging van de rechtverkrijgende partner van de roerende goederen vrijgesteld van het successierecht. Die vrijstelling geldt niet als de rechtverkrijgende partner een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld.

Wetshistoriek

Art. ingevoegd bij art. 9 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

§ 2 gewijzigd bij art. 7 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 september 2018 (art. 70).

Terug naar overzicht Kerncijfers Vlaams Gewest