• Tarief erfbelasting - gezinswoning
Kerncijfers:

Tarief erfbelasting - gezinswoning

01 januari 2020

Art. 2.7.4.1.1§2, derde lid VCF

Tabel I, vermeld in paragraaf 1, bevat het tarief voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners.

Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op de nettoverkrijging in de onroerende goederen enerzijds en op de nettoverkrijging in de roerende goederen anderzijds, volgens de overeenstemmende gedeelten in kolom A.

In afwijking van het tweede lid wordt het tarief van de erfbelasting voor de onroerende goederen tussen partners alleen toegepast op de nettoverkrijging van de rechtverkrijgende partner in de andere goederen dan de woning die de gezinswoning was van de erflater en zijn partner op het ogenblik van het overlijden. Die afwijking geldt evenwel niet als de partner die een deel verkrijgt in die gezinswoning, een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld.

Wetshistoriek

Art. ingevoegd bij art. 52 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

§ 1 vervangen bij art. 7 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art

Terug  naar overzicht Kerncijfers Vlaams Gewest