• Afzonderlijke aanslag van 5% wegens onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging binnenkort niet meer van toepassing?
Artikels:

Afzonderlijke aanslag van 5% wegens onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging binnenkort niet meer van toepassing?

04 april 2019

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 voerde een afzonderlijke aanslag in van 5% wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging. Maar deze aanslag lijkt alweer te worden afgevoerd. Op 19 maart 2019 keurde de Commissie Financiën en Begroting unaniem een wetsvoorstel goed dat voorziet in de schrapping van deze sanctie.