• Indieningsdata fiscale aangiften aanslagjaar 2018
Artikels:

Indieningsdata fiscale aangiften aanslagjaar 2018

09 mei 2018

Type aangifte Indiening vanaf… Uiterste indieningsdatum
Aangifte personenbelasting - papier Ontvangst aangifte 29.06.2018
Tax-On-Web burgers 02.05.2018

12.07.2018

Tax-On-Web mandataris 02.05.2018

25.10.2018

Biztax vennootschapsbelasting

06.06.2018

27.09.2018

Biztax rechtspersonenbelasting

06.06.2018

27.09.2018

Biztax belasting der niet-inwoners

06.06.2018

27.09.2018

Belasting niet-inwoners natuurlijke personen - papier

13.09.2018

08.11.2018

Belasting niet-inwoners natuurlijke personen -  Tax-On-Web burgers

13.09.2018

06.12.2018

Belasting niet-inwoners natuurlijke personen -  Tax-On-Web - mandataris

13.09.2018

06.12.2018