• Voordeel alle aard bedrijfswagen (17%/40%)
Kerncijfers:

Voordeel alle aard bedrijfswagen (17%/40%)

31 januari 2022

Autokosten ten belope van 17% van het voordeel alle aard bedrijfswagen moeten in verworpen uitgaven worden opgenomen. Dit geldt ook voor autokosten voortvloeiend uit de mobiliteitsvergoeding. Dit aandeel stijgt van 17% naar 40% als de vennootschap ook de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de wagen ten laste neemt. 

Echter, wanneer het voordeel alle aard bij de genieter van de wagen kleiner wordt omdat deze een eigen bijdrage betaalt voor de wagen, neemt het bedrag dat de vennootschap in verworpen uitgaven moet nemen, niet evenredig af.  

Zelfs wanneer het voordeel geheel wegvalt bij de genieter van de wagen door de eigen bedrage die hij betaalt (met andere woorden, de eigen bijdrage dekt volledig het voordeel), zal de vennootschap die de wagen ter beschikking stelt 17% (zonder tankkaart) of 40% (met tankkaart) van het initiële voordeel (vóór aftrek van de eigen bijdrage) in verworpen uitgaven moeten opnemen. Deze regeling geldt eveneens in de rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners.