• Verworpen uitgaven
Kerncijfers:

Verworpen uitgaven

31 januari 2022

 

 

 

Verworpen uitgaven 

Te verwerpen % 

100%* 

Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Opcentiemen geïnd door de OVAM zijn wel 100% aftrekbaar) 

100% 

100%* 

Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdrage en -premies 

100% 

Volgens nieuwe formule (aj. 2021)* 

17%/40% VAA* 

50%* 

31%* 

Kosten voor niet specifieke beroepskledij 

100% 

100% 

Interesten m.b.t. een deel van bepaalde leningen 

 

100% 

Abnormale goedgunstige voordelen 

100% 

100%* 

Maatlijd-, sport-, cultuur- en ecocheques wanneer deze als een overdreven sociaal voordeel worden gekwalificeerd 

100% 

Liberaliteiten 

100% 

Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen 

100% 

Terugneming van vroegere vrijstellingen 

100% 

Werknemersparticipaties 

100% 

Vergoeding wegens ontbrekende coupon 

100% 

Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken 

100% 

Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies 

100% 

Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde staten 

100% 

Niet verantwoorde kosten of voordelen alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag 

100% 

* Mits uitzonderingen: klik op de link