• Sociale voordelen
Kerncijfers:

Sociale voordelen

31 januari 2022

Algemene regel

                                 

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost                    

 Btw-aftrek                                
Algemene regel                                                                                Niet aftrekbaar                                                                                    
  • Toegekend voordeel heeft individueel karakter: 0%
  • Toegekend voordeel heeft collectief karakter: 100%          

 

Uitzonderingen

 

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost  

   Btw-aftrek*

Kosteloze bedeling soep, koffie, frisdrank,

fruit aan personeel tijdens werkuren

100% 100%

Beroepsopleiding voor personeel voor

beroepspecifieke opleidingen

100% 100%

Maaltijdcheques

Werkgeverstussenkomst: 2€/uitgereikte cheque

Voorwaarden:

  • maximale werkgeverskost: 6,91€/cheque
  • minimale werknemerstussenkomst: 1,09 €/cheque 

100% op prestaties van bedrijf dat de maaltijdscheques uitreikt

Ecocheques

Niet aftrekbaar voor uitreikende vennootschap

Vrijgesteld voordeel voor genieter

(onder voorwaarden)

Btw op prestaties van bedrijf dat de ecocheques uitreikt: 100% aftrekbaar 

Geschenken aan personeel                                         

100% voor werkgever enkel mits geschenken voor

ALLE werknemers én:

  • Max. 40€/jaar/werknemer nav jaarlijkse gebeurtenis (vb. kerstmis, verjaardag)  
  • Max. 120€ per jaar per werknemer toegekend nav bij eervolle onderscheiding  
  • Minimum 120€ en maximum 40€ per volledig dienstjaar bij pensionering van werknemer (voor RSZ geldt echter maximum van 1.000€!)  

Sinds 29.05.2017:

btw enkel aftrekbaar mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • De geschenken worden uitgedeeld aan ALLE personeelsleden (of kinderen van personeelsleden die beantwoorden aan een vooraf bepaalde leeftijdscategorie)
  • Aankoopprijs (of normale waarde <  50 EUR excl. btw       
  • Het gaat niet om tabaksproducten of geestrijke dranken.

Let wel: btw-aftrek is slechts toegestaan op één gelegenheidsgeschenk perbegunstigde per kalenderjaar                                                                           

* Het vermelde afrekbaarheidspercentage gaat uit van de hoedanigheid van volledige belastingplichtige.