• Relatiegeschenken
Kerncijfers:

Relatiegeschenken

31 januari 2022

Algemene regel

 

                                                                                                                           

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaar als beroepskost

Btw-aftrek
Algemene regel       50% (incl. niet-aftrekbare btw) 

Sinds 29.05.2017:

 • Eén handelsgeschenk per beroepsrelatie per kalenderjaar met aankoopprijs < 50 EUR excl. btw: 100% aftrekbaar
 • Aankoopprijs >  50 EUR excl. btw of meerdere handelsgeschenken van geringe waarden gedurende het kalenderjaar aan één beroepsrelatie: 0% aftrekbaar         

 

Uitzonderingen

 

Inkomstenbelastingen                                             

Aftrekbaar als beroepskost   

Btw-aftrek      
Sponsoring

Tegenprestatie is effectief 'reclame':

100% aftrekbaar

 • Sponsoring via betaling: indien reclame ontvangen als tegenprestaites: 100%, mits ontvangst conforme factuur
 • Sponsoring via uitwisseling van prestaties (sponsoring in ruil voor reclame): 100%, mits wederzijdse facturering met btw van elk van de transacties
 • Sponsoring zonder tegenprestatie: de btw op het gesponsorde goed moet worden gecorrigeerd
Geschenken Geschenk > 125 EUR: 100% aftrekbaar mits rapportering op fiche 281.50, vormt nl. een voordeel alle aard in hoofde van de verkrijger

De btw op handelsgeschenken is 100% aftrekbaar mits:

 • Het geschenk in beroepsrelaties wordt gegeven
 • Het niet gaat om tabasproducten of geestrijke dranken
 • De aankoopprijs/normale waarde < 50 EUR, excl. btw
 • Het geschenk geen reclameartikel is
Reclameartikelen

100% als de naam van de schenker

blijvend en opvallend op het voorwerp blijft staan en op

grote schaal wordt verspreid  

Btw is aftrekbaar, tenzij het gaat om kosten van onthaal, indien:

 • De artikelen bestemd zijn voor zeer grote verspreiding (i.e. niet enkel voor een beperkte categorie van klanten of zakenrelaties)
 • De artikelen een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt
 • De artikelen opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen( i.e. geen verbruiksgoederen)
Buitenlandse zakenreis en geschenken

100% indien geschonken tijdens

zakenreis in het buitenland 

Algemene regel
Handelsmonster en stalen 100% Btw 100% aftrekbaar op voorwaarde dat de kosten aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting

 

* Het vermelde afrekbaarheidspercentage gaat uit van de hoedanigheid van volledige belastingplichtige.