• Niet aftrekbare belastingen
Kerncijfers:

Niet aftrekbare belastingen

31 januari 2022

Algemene regel

Niet aftrekbaar als beroepskost.

Vanaf aanslagjaar 2021 zijn geheime commissielonen en verdoken meerwinsten niet langer aftrekbaar.

 

Uitzonderingen

Type

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost

Onroerende voorheffing, aftrekbaar doch niet meer verrekenbaar

100%

Gemeente- en provinciebelastingen

100%
Opcentiemen geïnd door de OVAM 100%
Buitenlandse belastingen  100%