• Voordelen alle aard
Kerncijfers:

Voordelen alle aard

13 januari 2023

 

Voordeel alle aard bedrijfswagen

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2023

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Dieselmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 67) /100 x 6/7

Benzine-, LPG- of aardgasmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 82) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.540 EUR (aj. 2024)

Bereken hier uw voordeel alle aard

 

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2022

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Dieselmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 75) /100 x 6/7

Benzine-, LPG- of aardgasmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 91) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.400 EUR (aj. 2023)

 

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2021

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Dieselmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 84) /100 x 6/7

Benzine-, LPG- of aardgasmotor

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 102) /100 x 6/7

Minimum voordeel: 1.370 EUR

 

 

Gratis terbeschikkingstelling van woning
 

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning voor inkomstenjaar 2023:

  • Gemeubileerde woning: KI x 2,0915 x 100/60 x 5/3 x 2
  • Andere woning: KI x 2,0915 x 100/60 x 2
     

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning voor inkomstenjaar 2022:

  • Gemeubileerde woning: KI x 1,9084 x 100/60 x 5/3 x 2
  • Andere woning: KI x 1,9084 x 100/60 x 2

 

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning voor inkomstenjaar 2021:

  • Gemeubileerde woning: KI x 1,8630 x 100/60 x 5/3 x 2
  • Andere woning: KI x 1,8630 x 100/60 x 2

 

 

Forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit

 

VERWARMING - ELEKTRICITEIT                 

AJ 2021 (€) AJ 2022 (€) AJ 2023 (€)* AJ 2024 € (*)

Verwarming - bedrijfsleiders

2.060 2.080 2.130 2.330

Verwarming - anderen

930 930 960 1.050

Elektriciteit zonder verwarming - bedrijfsleiders

1.030 1.030 1.060 1.160

Elektriciteit zonder verwarming - anderen

460 470 480 520

 (*) enkel van toepassing wanneer degene die het voordeel ‘verwarming en/of elektriciteit’ verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt (KB dd. 19.12.2021, BS 27.12.2021)

 

Voordeel alle aard privégebruik van een PC

Beschikking over pc, laptop,  internet, gsm, tablet AJ 2021 - 2023 (€) AJ 2024  (€)
PC, laptop en randapparatuur 72 72
Internet (mobiele data) 60 60
Tablet, smartphone of gsm 36 36
Telefoon abonnement 48 48

 

Terug