• Voorafbetalingen in de personenbelasting - aanslagjaar 2024
Kerncijfers:

Voorafbetalingen

24 januari 2023

 

Aanslagjaar 2024

   

Jaartarief van de vermeerdering

Gemiddelde bonificatie

(ondernemingen en zelfstandigen)

(natuurlijke personen)

   

4.50%

2.25%

Volgnummer

Uiterste datum*

% Voordeel

% Bonificatie**

VA 1

11.04.2023

6%

3%

VA 2

10.07.2023

5%

2,5%

VA 3

10.10.2023

4%

2%

VA 4

20.12.2023

3%

1,5%

* Dit voorbeeld geeft de situatie weer van belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting of ondernemingen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren

** De personenbelasting wordt de vermeerdering beperkt tot 90% van haar bedrag (art. 160 WIB). Voor de berekening van de bonificatie worden voorafbetalingen voor maximum 106% van de uiteindelijke verschuldigde belastingen in rekening genomen.

Terug