• Voorafbetalingen in de personenbelasting - aanslagjaar 2021
Kerncijfers:

Voorafbetalingen

20 april 2021

 

Aanslagjaar 2022

   

Jaartarief van de vermeerdering

Gemiddelde bonificatie

(ondernemingen en zelfstandigen)

(natuurlijke personen)

   

2.25%

1.125%

Volgnummer

Uiterste datum**

% Voordeel

% Bonificatie**

VA 1

12.04.21

3%

1.5%

VA 2

12.07.21

2.5%

1.25%

VA 3

11.10.21

2%

1%

VA 4

20.12.21

1.5%

0.75%

*     Dit voorbeeld geeft de situatie weer van belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting of ondernemingen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren.

**   Vanaf  AJ 2018 geldt ee minimumbasisrentevoet van 1% (art. 161 WIB)

*** de personenbelasting wordt de vermeerdering beperkt tot 90% van haar bedrag (art. 160 WIB).Voor de berekening van de bonificatie worden voorafbetalingen voor maximum 106% van de uiteindelijk verschuldigde belastingen in rekening genomen.

Terug