• Niet-geïndexeerde bedragen
Kerncijfers:

Niet-geïndexeerde bedragen

18 januari 2024

Niet te indexeren bedragen AJ 2024-2025

Hier volgen enkele courante niet te indexeren bedragen. Voor meer info over niet te indexeren bedragen, neem contact op met: kmocockpit@bdo.be

Type

AJ 2024/AJ 2025 

Bewijs werkelijke beroepskosten: woon-werkverkeer, uitgezonderd fiets: bedrag per km

0,15

PWA-cheque: vrijgesteld bedrag

6,0

Maaltijdcheques: belastingvrijstelling

        Werkgeverstussenkomst per cheque max.

        Werknemerstussenkomst per cheque: min.

        Aftrekbaar bedrag per maaltijdcheque

 

6,91

1,09

2,00

Belastingvrijstelling eco-cheques

        Maximale nominale waarde cheque:

        Maximaal jaarbedrag:

 

10,00

250,00

Belastingvrijstelling sport- en cultuurcheques:

        Maximaal jaarbedrag

 

100,00