• Niet-geïndexeerde bedragen
Kerncijfers:

Niet-geïndexeerde bedragen

18 januari 2022

Niet-geïndexeerde bedragen AJ 2022-2023

Hier volgen enkele courante niet te indexeren bedragen. Voor meer info over niet te indexeren bedragen, neem contact op met: kmocockpit@bdo.be

Type

AJ 2022-2023

Bewijs werkelijke beroepskosten: woon-werkverkeer, uitgezonderd fiets: bedrag per km

  0,15

PWA-cheque: vrijgesteld bedrag

4,10

Maaltijdcheques: belastingvrijstelling

        Werkgeverstussenkomst per cheque max.

        Werknemerstussenkomst per cheque: min.

        Aftrekbaar bedrag per maaltijdcheque

 

6,91

1,09

2,00

Belastingvrijstelling eco-cheques

        Maximale nominale waarde cheque:

        Maximaal jaarbedrag:

      .............    

10,00

250,00

Belastingvrijstelling sport- en cultuurcheques:

        Maximaal jaarbedrag

 

100,00

Terug