• Kosten eigen aan de werkgever
Kerncijfers:

Kosten eigen aan de werkgever

05 februari 2021

 

Kilometer vergoeding beroepsverplaatsingen met eigen wagen, motor- of bromfiets

Bedragen aanvaard als aan de werknemer terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever:

Periode Vergoeding
01.07.2021 - 30.06.2022 0,3707 EUR/km
01.07.2020 - 30.06.2021 0.3542 EUR/km
01.07.2019 - 30.06.2020 0,3653 EUR/km
01.07.2018 - 30.06.2019 0,3573 EUR/km
01.07.2017 - 30.06.2018       0,3460 EUR/km          
01.07.2016 - 30.06.2017 0,3363 EUR/km  
01.07.2015 - 30.06.2016 0,3412 EUR/km

Wanneer de belastingplichtige een hogere vergoeding ontvangt, moet hij het bewijs kunnen leveren dat deze vergoeding de werkelijke kosten dekt.

 

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in België

De vergoeding voor dienstreizen in België is vrijgesteld voor de werknemer, maar is aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

Deze vergoeding dekt de kosten van maaltijden en dranken wanneer de belastingplichtige buiten de onderneming prestaties levert met een totale duurtijd van meer dan vijf uur per dag.

Duurtijd dienstreis             Vanaf 01.10.2018 Vanaf 01.04.2020
Meer dan 8 u.** 17,06 EUR 17,41*
5-8 u.*** 0,00 EUR 0,00 EUR
Kosteloos logies 0,00 EUR 0,00 EUR
Niet kosteloos logies 128,01* EUR 130,57 EUR

(*) Met het KB dd. 13.07.2017 (BS 19.07.2017) is vanaf 1 september 2017 het bedrag van 11,95 EUR vervangen door het lagere bedrag van 17,41 EUR vanaf 1.4.2020 (niet geïndexeerd 10 EUR)  mits de dienstverplaatsing minstens 6 uur duurt, en verder reikt dan 25 km van de standplaats. 

(**) Inclusief een reis van minstens 5 uur over middag, d.w.z. met inbegrip van het dertiende en veertiende uur van een dag.

(***) Exclusief een reis van minstens 5 uur over de middag, d.w.z. met inbegrip van het dertiende en veertiende uur van een dag.

 

Duurtijd dienstreis             Vanaf 01.09.2017
Meer dan 8 u. 16,73* EUR
5-8 u. 0,00 EUR
Kosteloos logies 0,00 EUR
Niet kosteloos logies 125,51* EUR

 

Duurtijd dienstreis             Vanaf 01.07.2017
Meer dan 8 u. 19,99 EUR
5-8 u. 3,98 EUR
Kosteloos logies 23,98EUR
Niet kosteloos logies

45,55 EUR

 

Duurtijd dienstreis             van 01.07.2016 t.e.m. 30.06.2017
Meer dan 8 u. 19,60 EUR
5-8 u. 3,90 EUR
Kosteloos logies 23,50EUR
Niet kosteloos logies

44,65 EUR

 

Terug