• Kosten eigen aan de werkgever
Kerncijfers:

Kosten eigen aan de werkgever

02 april 2024

 

Kilometer vergoeding beroepsverplaatsingen met eigen wagen, motor- of bromfiets

Bedragen aanvaard als aan de werknemer terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever:

Periode Vergoeding
01.04.2024 - 30.06.2024 0,4265 EUR/km
01.01.2024 - 31.03.2024 0,4269 EUR/km
01.10.2023 - 31.12.2023 0,4259 EUR/km
01.07.2023 - 30.09.2023 0, 4246 EUR/km
01.04.2023 - 30.06.2023 0,4237 EUR/km
01.01.2023 – 31.03.2023 0,4259 EUR/km 
01.10.2022 – 31.12.2022 0,4201 EUR/km
01.07.2022 – 30.09.2022 0,4170 EUR/km
01.03.2022 - 30.06.2022 (**) 0,4020 EUR/km
01.07.2021 – 28.02-2022 (*) 0,3707 EUR/km
01.07.2020 - 30.06.2021 0.3542 EUR/km
01.07.2019 - 30.06.2020 0,3653 EUR/km

Wanneer de belastingplichtige een hogere vergoeding ontvangt, moet hij het bewijs kunnen leveren dat deze vergoeding de werkelijke kosten dekt.

(*)  Wegens de sterke stijging van de brandstofprijzen is beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen voor de periode van 01.03.2022 tot 30.06.2022.

(**) Ook is beslist om de periodiciteit van de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding te wijzigen. Vanaf 01.10.2022 zal die aanpassing per kwartaal gebeuren i.p.v. jaarlijks. Op die manier kan er sneller worden gereageerd op schommelingen in de brandstofprijzen.Vanaf 1 juli 2023 dient de keuze voor het kwartaal- dan wel jaarbedrag per jaar gemaakt te worden op 1 juli (de publicatie van de jaarindexaties).Let op in bepaalde sectoren dienen de regels van het paritair comité gevolgd te worden.

Daarnaast werd in 2022 de werkgever aangemoedigd middels een tijdelijk  belastingkrediet zijn werknemers de maximale kilometervergoeding toe te kennen op uiterlijk 31 december 2022 voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.  Hoewel dit krediet niet meer van toepassing is in 2024, kan de verhoogde kilometervergoeding dat nog wel zijn.

Jaar indexering (indien deze keuze per 1 juli wordt gemaakt):

01.07.2023- 30.06.2024 0,4280 EUR/km  
01.07.2022 - 30.06.2023 0,428 EUR/km

 

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in België

De vergoeding voor dienstreizen in België is vrijgesteld voor de werknemer, maar is aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

Deze vergoeding dekt de kosten van maaltijden en dranken wanneer de belastingplichtige buiten de onderneming prestaties levert met een totale duurtijd van meer dan vijf uur per dag.

Duurtijd dienstreis            

Periode 01.02.2022 t/m 31.03.2022

Periode 01.04.2022 t/m 31.05.2022

Periode 01.06.2022 t/m 31.08.2022

Periode 01.09.2022 t/m 30.11.2022

Periode 01.12.2022 t/m 31.12.2022

Vanaf 01.01.2023

Vanaf

31.12.2023

Minstens 6 uur (*) 18,11 EUR 18,47 EUR 18,84 EUR 19,22 EUR 19,60 EUR      
19,99 EUR(**)
20,39 EUR (**) 
Niet kosteloos logies 135.85 EUR 138,57 EUR 141,33  EUR 144,16 EUR 147,50EUR 149,99 EUR (**) 152,99 EUR

 (*) Inclusief. een reis van minstens 5 uur over de middag, d.w.z. met inbegrip van het dertiende en veertiende uur van de dag

(**) De forfaitaire vergoeding dekt de kosten van maaltijden en dranken in het kader van buiten de onderneming geleverde prestaties (niet de eigenlijke verplaatsing). De vergoeding kan slechts toegekend worden indien het gaat om een dienstreis van minimum 6 uur/dag, Wanneer de dienstverplaatsing regelmatig gebeurt, kan een maandelijkse forfaitaire vergoeding worden toegekend van maximaal 326,24 EUR (= 20,36 EUR x max.16 dagen). Wanneer men n.a.v. een dienstverplaatsing buiten zijn woonplaats in België moet logeren (op eigen kosten), wordt een aanvullende vergoeding van 326,24 EUR toegekend. Deze vergoeding geldt niet als de werkgever of een derde de kost van de huisvestiging ten laste neemt of via een ander voordeel (bijv. gratis huisvestiging) dekt.

Terug