• Kadastraal inkomen - indexatie
Kerncijfers:

Kadastraal inkomen - indexatie

13 januari 2023

 

Aanslagjaar in de personenbelasting

Indexatiecoëfficiënt

2024

2,0915

2023
1,9084

2022
1,8630
2021

1,8492

2020

1,8230
2019

1,7863

2018

1,7491

2017

1,7153

2016

1,7057

2015

1,7000

Opgelet: in de onroerende voorheffing is het aanslagjaar gelijk aan het inkomstenjaar. Voormeld overzicht geeft de aanslagjaren in de personenbelasting weer (vb. AJ 2018= inkomstenjaar 2017)

Terug