• Kadastraal inkomen - indexatie
Kerncijfers:

Kadastraal inkomen - indexatie

18 januari 2024

 

Aanslagjaar in de personenbelasting

Indexatiecoëfficiënt

2025

2,1763

2024

2,0915

2023
1,9084

2022
1,8630
2021

1,8492

2020

1,8230
2019

1,7863

2018

1,7491

2017

1,7153

2016

1,7057

2015

1,7000

Opgelet: in de onroerende voorheffing is het aanslagjaar gelijk aan het inkomstenjaar. Voormeld overzicht geeft de aanslagjaren in de personenbelasting weer (vb. AJ 2018= inkomstenjaar 2017)

Terug