• Bedrijfsleiders: herkwalificatie huurinkomsten als beroepsinkomen
Kerncijfers:

Bedrijfsleiders: herkwalificatie huurinkomsten als beroepsinkomen

02 januari 2023

Bedrijfsleiders - natuurlijke personen die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen in een vennootschap moeten er rekening mee houden dat huurinkomsten verkregen van deze vennootschap voor de verhuur van een gebouwd onroerend goed geherkwalificeerd worden als een bedrijfsleidersbezoldiging, in de mate dat deze inkomsten meer bedragen dan 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen.

 

Overzichtstabel:

Aanslagjaar in de personenbelasting

Geherkwalificeerde huurinkomsten

2024 Netto huur - (niet geïndexeerde) KI x 5/3 x 5,37
2023 Netto huur - (Niet geïndexeerd) KI x 5/3 x 4,87
2022 Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,63
2021 Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,60

2020

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,57

2019

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,47

2018

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,39

2017

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,31

2016

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,23

2015

Netto huur - (Niet geïndexeerd KI x 5/3 x 4,23

 

Terug