• Schenking onder last – verkoop of schenking?
Artikels:

Schenking onder last – verkoop of schenking?

16 februari 2018

In twee voorafgaande beslissingen sprak de Vlaamse Belastingdienst zich uit over schenkingen onder last tot betaling van een geldsom. 

De eerste beslissing (nr. 16032 d.d. 25/07/2016) betrof een situatie waarin de schenkers voornemens waren om landbouwgronden en bijhorende gebouwen ter waarde van 1.584.204, 00 euro (onder toepassing van het gunstregime schenking familiale onderneming) in volle eigendom te schenken aan een van de kinderen onder de last om hen een geldsom van 850.000, 00 euro te betalen. De tweede beslissing (nr. 17038 d.d. 13/11/2017) had betrekking op een geval waarin de schenkster een studio met een volle eigendomswaarde van 112.000, 00 euro in blote eigendom wenste te schenken aan een van haar kinderen onder de last om haar een geldsom van 85.000, 00 euro te betalen.

In de beide gevallen oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat er geen aanleiding is om de voorgenomen schenking te kwalificeren als een rechtshandeling onder bezwarende titel. De last belet immers niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is wanneer de waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert. Bijgevolg is de schenkbelasting van toepassing en niet het verkooprecht.