• Minimum bescherming bij omzetting vruchtgebruik voor langstlevende
Artikels:

Minimum bescherming bij omzetting vruchtgebruik voor langstlevende

27 juli 2016

Wanneer bij gehuwden of wettelijk samenwonenden één van beide sterft, verkrijgt de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap en de kinderen de blote eigendom. De praktijk leert ons dat deze gesplitste eigendom niet altijd wenselijk is en vaak aanleiding geeft tot verhitte discussies indien het gaat om een nieuw samengesteld gezin.

Read more