• Erfenissprong niet langer fiscaal nadelig
Artikels:

Erfenissprong niet langer fiscaal nadelig

20 januari 2018

Sinds 2013 kan men als ouder zijn nalatenschap verwerpen ten voordele van de kinderen. Deze verwerping moet dan wel betrekking hebben op de volledige nalatenschap. Men kan er bijgevolg niet voor opteren om bepaalde nalatenschapsgoederen te behouden en om andere door te schuiven naar de kinderen.

 

Tot voor kort had een dergelijke verwerping geen onmiddellijk fiscaal voordeel aangezien de erfbelasting nog steeds moest berekend worden alsof de ouder de erfenis niet had verworpen. Wel waren de kinderen bij het overlijden van de verwerpende ouder geen erfbelasting meer verschuldigd.

Deze fiscale verwerpingsregel werd nu geschrapt voor overlijdens sinds 24 december 2017. De verwerping van een nalatenschap ten voordele van meerdere kinderen zal bijgevolg in de meeste gevallen een fiscaal voordeel opleveren. Aangezien de tarieven progressief zijn en de erfbelasting (in de rechte lijn) wordt berekend per erfgenaam, zal men meerdere malen gebruik kunnen maken van de lagere tarieven met een lagere erfbelasting tot gevolg.

 

Het nadeel van de erfenissprong blijft nog steeds dat de verwerper er niet voor kan kiezen om bepaalde nalatenschapsgoederen te behouden. Wel bestaan er andere mogelijkheden die hieraan kunnen verhelpen.