• De 100 meest gevraagde journaalposten - opzoeking volgens rekeningnummer
Journaalposten:

De 100 meest gevraagde journaalposten - opzoeking volgens rekeningnummer

05 juni 2018

De "100 meest gevraagde journaalposten" hebben de bedoeling antwoorden te formuleren op courante vragen uit de boekhoudpraktijk.

Vandaar dat de praktische bruikbaarheid en niet de volledigheid werd nagestreefd. Ook worden soms vereenvoudigde oplossingen voorgesteld voor meer ingewikkelde materies. Voor een grondige of didactische studie van deze materies dient men andere werken te raadplegen.

Opzoeking volgens rekeningnummer: