• 79 Resultaatverwerking
Journaalposten:

79 Resultaatverwerking

14 mei 2018

Gegevens :

Het verlies van het boekjaar bedraagt 40.500 EUR
De overgedragen winst van vorig boekjaar bedraagt 10.075 EUR
Het te verwerken verliessaldo bedraagt dus 40.500 EUR - 10.075 EUR = 30.425 EUR
De resultaatverwerking is als volgt :
Onttrekking aan de reserves : 30.000 EUR
Over te dragen verlies : 425 EUR
Totaal = 30.000 EUR + 425 EUR = 30.425 EUR

Journaalpost :

D

14

Overgedragen winst

10.075

 

C

790

Overgedragen winst van het vorig boekjaar

 

10.075

en

D

133

Beschikbare reserves

30.000

 

D

14

Overgedragen verlies

425

 

C

792

Onttrekking aan de reserves

 

30.000

C

793

Over te dragen verlies

 

425